08 NHÓM CHỈ TIÊU - CHỈ SỐ CLBV

1. Báo cáo tiến độ thực hiện CTCL bệnh viện Sản- Nhi quý II năm 2022.

2. Báo cáo tiến độ thực hiện CTCL bệnh viện Sản- Nhi quý III năm 2022.

3. Báo cáo tiến độ thực hiện CTCL bệnh viện Sản- Nhi quý IV năm 2022.

Hotline tư vấn

 0827.335.345