BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ 5S TẠI CÁC KHOA PHÒNG

Các khoa/phòng truy cập bảng kiểm đánh giá 5S tại link dưới đây

A. KHỐI CHỨC NĂNG

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp

2. Phòng Tổ chức hành chính

3. Phòng Điều dưỡng

4. Phòng Đào tạo & CĐT

B. KHỐI LÂM SÀNG

1. Khoa Khám bệnh và KHHGĐ

2. Khoa Sản

3. Khoa Phụ

4. Khoa Nhi

5. Khoa Ngoại nhi- LCK

6. Khoa Hồi sức cấp cứu

7. Khoa Hỗ trợ sinh sản

8. Khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức

C. KHỐI CẬN LÂM SÀNG

1. Khoa Xét nghiệm- CĐHA

2. Khoa Dược - KSNK

Hotline tư vấn

 0827.335.345