Cụm thi đua các đơn vị Y tế tuyến tỉnh tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, nắm bắt tình hình tổ chức triển khai và đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, làm cơ sở cho việc bình chọn đơn vị tiêu biểu đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
 
Chiều ngày 12/12, Cụm thi đua các đơn vị Y tế tuyến tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023.
 
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị thuộc Cụm thi đua các đơn vị Y tế tuyến tỉnh.
 
 
Tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị đã bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc gồm: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bệnh viện Nội tiết tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh phong tặng tập thể lao động xuất sắc.
 
 
Hội nghị cũng đã giới thiệu Trưởng cụm thi đua năm 2024 là Bệnh viện Phổi tỉnh và Phó trưởng cụm thi đua là Trung tâm Pháp y tỉnh.
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345