Hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP n Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

Hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ tới các Sở Y tế, Bệnh viện, cơ sở y tế và Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế


Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345