THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Danh mục Mua sắm bổ sung vật tư,  hoá chất phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2023 (phụ lục  đính kèm)

file đính kèm

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái địa chỉ: Số 721 Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Nhận qua Email: camthuybvsn@gmail.com

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08/12/2023 đến trước 17h ngày 20/12/2023.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày 

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345