Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu sớm bổ sung hướng dẫn cho phép các cơ sở y tế trên địa bàn cùng tỉnh được chuyển nhượng các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất giữa các cơ sở y tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Đồng thời, bổ sung phạm vi thanh toán BHYT đối với các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất được mua sắm theo hình thức lập hồ sơ (đơn hàng - tức là không qua đấu thầu) để trong trường hợp đã tổ chức đấu thầu nhưng không lựa chọn được thuốc trúng thầu thì chuyển hình thức duyệt đơn hàng nhằm có đủ thuốc cho điều trị, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định.

Ảnh minh họa

 

Bộ Y tế trả lời tại Văn bản số 5095/BYT-VPB1 ngày 11/8/2021 như sau:

Kiến nghị của cử tri đã thể hiện rõ việc nguồn cung đối với các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất vẫn được đảm bảo trên thị trường, việc khó khăn trong cung ứng các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất nói trên chủ yếu là do khó khăn trong công tác tổ chức đấu thầu, mua sắm của địa phương. Theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 được sửa đổi tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ:

- Việc duyệt đơn hàng mua thuốc (gồm số lượng, mua tại cơ sở nào, không có giá mua) chỉ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, đây chỉ đơn thuần là quy định liên quan đến quản lý, kiểm soát các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất, không bao gồm việc quản lý về tài chính, kinh tế.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mua thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất theo kết quả trúng thầu của cơ sở hoặc kế hoạch đấu thầu dã được người có thẩm quyền phê duyệt. Quy định này ngoài việc quản lý, kiểm soát các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất còn bao gồm cả quy định về quản lý về tài chính, kinh tế đối với các đơn vị sự nghiệp công (việc mua thuốc đã có giá trúng thầu/giá kế hoạch phê duyệt).

Hiện tại, các địa phương (Sở Y tế) trên toàn quốc vẫn đang triển khai thực việc đảm bảo cung ứng thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất phục vụ tác điều trị. Trong thời gian qua, Bộ Y tế chỉ nhận được phản ánh của một ít địa phương (Sở Y tế) về khó khăn, vướng mắc như trên và Bộ Y tế đều đã có công văn hướng dẫn các địa phương (Sở Y tế) đối với các trường hợp này.

Bộ Y tế đang tiếp tục chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan để rà soát xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến mua sắm thuốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tăng tính hiệu quả cho các cơ sở y tế trong quá trình mua sắm, đặc biệt đối với các thuốc có số lượng dự trù không nhiều và ít nhà cung ứng. Tuy nhiên cũng bảo đảm tính chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đặc biệt phù hợp với Luật Đấu thầu mới được ban hành và bảo đảm công tác giám định, làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

 Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345