THƯ CHÀO GIÁ

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập E- HSMT, đanh giá E HSDT, thâmr định HSMT thẩm định kết quả lựa chọn cho gói thầu : Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Danh mục Mua sắm bổ sung vật tư,  hoá chất phục vụ

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm, trang phục y tế  sử dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái (có phụ lục Danh mục kèm theo). Để căn cứ xây

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trng thiết bị y tế trên thị trường

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trng thiết bị y tế trên thị trường

Hotline tư vấn

 0827.335.345