BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY BVSN
BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

1. Ban giám đốc làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, cá nhân phụ trách và thực hiện chế độ một thủ trưởng.
         2. Giám đốc Bệnh viện lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.
3. Giám đốc Bệnh viện phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực công tác, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, được ủy quyền.


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ BGĐ

1. Bác sỹ CKII: Trần Văn Quang - Giám đốc Bệnh viện.
Chịu trách nhiệm chung toàn bộ mọi hoạt động của Bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao theo quy định. Ngoài nhiệm vụ phụ trách chung, Giám đốc trực tiếp phụ trách một số vấn đề công tác sau:
- Công tác tổ chức cán bộ: Tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệm vụ được giao; Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, điều động và bãi miễn cán bộ; Các chế độ chính sách cán bộ; Thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ.
- Công tác tài chính kế toán: Chủ tài khoản của bệnh viện; Kiểm soát việc thu, chi theo đúng quy định của Nhà nước; Kiểm tra công tác tài chính kế toán, chống thất thu, tham ô, lãng phí; Công tác Hành chính – Quản trị.
- Công tác quy hoạch phát triển bệnh viện.
- Chủ trì giao ban hàng ngày, ký duyệt phân kíp phẫu thuật...
- Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
- Trực tiếp và chỉ đạo mọi hoạt động của khoa Phụ, khoa Sản, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và khoa Hỗ trợ sinh sản.
- Công tác Phòng chống bệnh dịch trong Bệnh viện.
2. Ths.Bác sỹ : Nguyễn Thị Kim Nhung - PGĐ Bệnh viện.
Giúp Giám đốc Bệnh viện và trực tiếp theo dõi chỉ đạo các công tác sau:
- Trực tiếp phụ trách chuyên môn các khoa: Nhi tổng hợp, khoa hồi sức - cấp cứu.
- Phó chủ tài khoản: Được ủy nhiệm chi dưới 50 triệu đồng.
- Công tác Điều dưỡng.
- Công tác bảo hiểm Y tế của bệnh viện.
- Đảm nhiệm, theo dõi các chương trình dự án chung của bệnh viện.
- Công tác nghiên cứu khoa học.
- Khoa dược –KSNK và vật tư thiết bị y tế.
- Xử lý chất thải Bệnh viện.
- Công tác xã hội hóa và các dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện.
- Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.
- Phụ trách phát triển các kỹ thuật mới của Bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm giải quyết và phát ngôn chuyên môn thuộc bộ phận mình phụ trách.
- Thực hiện thêm một số công việc khác khi giám đốc phân công.
3. Bác sỹ CKI:  Trần Văn Hiển - PGĐ Bệnh viện.
Giúp Giám đốc Bệnh viện và trực tiếp theo dõi chỉ đạo các công tác sau:
- Khoa Khám bệnh –KHHGĐ; Khoa Xét nghiệm - CĐHA; Khoa Ngoại Nhi – Liên chuyên khoa; Đào tạo và chỉ đạo tuyến; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
- Chủ tịch Công đoàn và phụ trách các đoàn thể, tổ chức xã hội của Bệnh viện.
- Công tác an ninh trật tự, tự vệ cơ quan. Phòng chống cháy nổ.
- Các chương trình KHHGĐ; Phòng chống Suy Dinh dưỡng, các chương trình mục tiêu quốc gia được Sở Y tế phân công.
- Công tác Dinh dưỡng của bệnh viện.
- Phụ trách công tác đào tạo chỉ đạo tuyến.
- Đảm nhiệm một số chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe sinh sản.
- Công tác quan hệ quốc tế.
- Công tác công nghệ thông tin
- Công tác truyền thông Bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm giải quyết và phát ngôn chuyên môn thuộc bộ phận mình  phụ trách.
- Thực hiện thêm một số công việc khác khi Giám đốc phân công.


Hotline tư vấn

 0827.335.345