Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Phòng Tổ chức hành chính của Bệnh viện Sản- Nhi được thành lập tại Quyết định số 449/QĐ-SYT ngày 08/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái.

Nhân sự Phòng TCHC - NS
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
 “Chủ động - Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả”
A. LỊCH SỬ
Phòng Tổ chức hành chính của Bệnh viện Sản- Nhi được thành lập tại Quyết định số 449/QĐ-SYT ngày 08/9/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái.
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Sản-Nhi Hiện tại có 01 trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng, tổng số nhân lực của phòng là 10 cán bộ viên chức, lao động thực hiện nhiệm vụ tại các bộ phận: Tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, lái xe, điện nước và xử lý rác thải;
1. Lãnh đạo phòng: 03 Đ/c
- Trưởng phòng: Phùng Quang Hồng - Cử nhân kinh tế
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Cầu - Cử nhân hành chính
- Phó trưởng phòng:  Lê Tuyết Nhung - Cử nhân kinh tế
2. Nhân viên: 05 Đ/c
- Trần Thị Thu Hương - Trung cấp hành chính
- Hán Thị Hạnh - Hộ sinh Trung cấp
- Hoàng Đình Vùng - Cao đẳng điện công nghiệp
- Lưu Hồng Quân - Cao đẳng điện công nghiệp
- Phạm Thị Lục - Tạp vụ
C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, gồm các nội dung cụ thể sau:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, xây dựng cơ cấu nhân lực để trình cấp có thẩm quyền đề nghị tổ chức thi tuyển.
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ; quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng,bổ nhiệm cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với cán bộ viên viên chức và người lao động trong bệnh viện.
6. Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức, lao động trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
7. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan.
II. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác hành chính quản trị bao gồm: 
1.Công tác văn thư lưu trữ; Tổ chức quản lý sử dụng con dấu theo đúng quy định, quản lý kiểm soát có hệ thống các văn bản đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.
2. Thực hiện Công tác cung ứng và quản lý sử dụng ấn chỉ, ấn phẩm, vật tư trang thiết bị thông dụng.
3. Thực hiện Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, cảnh quan của bệnh viện.
4. Thực hiện Công tác tiếp công dân và giải quyết sự vụ.
5. Thực hiện công tác An ninh trật tự, bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động, công tác PCCC.
6. Quản lý các tài sản, phương tiện cấp cứu, phương tiện vận tải của bệnh viện. 
7. Thực hiện công tác quản lý, vận hành lò hấp, lò đốt rác thải, hệ thống xử lý chất thải lỏng Y tế. Vận chuyển thu gom và xử lý rác thải bệnh viện và rác thải covid.
8. Thực hiện công tác phục vụ Hội nghị; Hội thảo; Lễ tết; khánh tiết, tiếp khách.
D. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Chủ động - Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả” chính là phương châm hoạt động của phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái. Tập thể cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính không ngừng đổi mới phong cách làm việc, phong cách phục vụ đáp ứng kịp thời mọi hoạt động của Bệnh viện hướng đến sự chuyên nghiệp và hiệu quả đồng thời xứng đáng là một Tập thể đoàn kết nơi lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nơi gửi gắm tình cảm và gắn kết yêu thương.
E. THÀNH TỰU
Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Yên Bái là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của tỉnh. Từ những ngày đầu thành lập bệnh viện với muôn vàn khó khăn, thách thức. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, phòng Tổ chức hành chính với chức năng nhiệm vụ được giao đã tham mưu, giúp việc đắc lực cho Ban lãnh đạo bệnh viện trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính quản trị, góp một phần không nhỏ trong sự phát triển vượt bậc đi lên của bệnh viện như giai đoạn hiện nay. Hàng năm, phòng phòng Tổ chức-Hành chính luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao và đạt nhiều giấy khen, danh hiệu: Năm 2016 được Công đoàn ngành Y tế tặng giấy khen, Năm 2019 được Sở Y tế tặng giấy khen, Năm 2020 được Sở Y tế công nhận danh hiệu; Tập thể lao động tiên tiến.
G. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
- Xây dựng đội ngũ viên chức, lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng, trình độ chính trị, quản lý, ngoại ngữ, tin học đáp ứng với yêu cầu của Bệnh viện hạng II và xu thế phát triển đi lên của Bệnh viện.
- Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chế độ, chính sách của cán bộ, viên chức, lao động.
Tất cả vì sự phát triển toàn diện và bền vững của Bệnh viện Sản-Nhi, phòng Tổ chức hành chính không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt sứ mệnh của mình theo đúng phương châm: “Chủ động - Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả”

Hotline tư vấn

 0827.335.345