Khoa Nhi

Khoa Nhi Được thành lập trên nền của khoa Nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũ, chính thức đi vào hoạt động và phát triển từ ngày 05/09/2016

Nhân sự Khoa Nhi Tổng Hợp

Đội ngũ Điều Dưỡng - Bác sỹ

KHOA NHI TỔNG HỢP
" "
A. LỊCH SỬ
        Khoa Nhi tổng hợp là một khoa lâm sàng trực thuộc bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Yên Bái, có địa chỉ số 721, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP Yên Bái
        Được thành lập trên nền của khoa Nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũ, chính thức đi vào hoạt động và phát triển từ ngày 05/09/2016
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Tập thể khoa nhi gồm 24 cán bộ (22 biên chế, 02 hợp đồng)
               Bác sĩ:  10 trong đó 04 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 01 bác sĩ đang đi học chuyên khoa cấp I,  05 bác sĩ đa khoa
               Điều dưỡng: 12 trong đó 05 cử nhân (04 cử nhân điều dưỡng, 01 cử nhân nữ hộ sinh), 05 cao đẳng (03 cao đẳng điều dưỡng, 01 cao đẳng nữ hộ sinh), 02 điều dưỡng trung học
               Lao động khác: 01 (hộ lý)
- Cơ cấu tổ chức cán bộ:  Trưởng khoa: 01
                                          Phó trưởng khoa: 01
                                          Điều dưỡng trưởng: 01
- Chỉ tiêu giường bệnh: Giường bệnh kế hoạch: 80 giường
                                       Giường thực kê : 142 giường 
C. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khoa Nhi tổng hợp nằm phía cuối bệnh viện với 1 tòa nhà 4 tầng và khuôn viên rộng, sạch, thoáng. Có khu vui chơi dành cho các bé. Từ khi tách viện trẻ bệnh vào điều trị ở khoa không phải nằm ghép. Phòng bệnh mùa hè có điều hòa, mùa đông có đầy đủ chăn và đệm
D. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
           Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.
           Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
           Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến.
           Thực hiện công tác đào tạo.
           Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.
E. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Được sự quan tâm của giám đốc bệnh viện và sự đoàn kết nhất trí của toàn khoa. Từ khi thành lập khoa Nhi luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm.
- Công suất sử dụng giường bệnh hàng năm đạt 100% kế hoạch
- Trong quản lý tài chính: đã nghiêm túc thực hành triển khai tiết kiệm từ việc sử dụng điện nước, vật tư, văn phòng phẩm, không tham ô lãng phí tài sản nhà nước, đảm bảo được nhu cầu của người bệnh.
- Về công tác chuyên môn: 
Với nhân lực điều dưỡng rất ít (đạt 35% so với chỉ tiêu 80 giường bệnh) nhưng vẫn đảm bảo công tác chuyên môn. 
Duy trì tốt các kỹ thuật cao đã làm được (thở máy sơ sinh, bơm Surfactant, đặt Catheter tĩnh mạch rốn).
-  Về công tác đào tạo: Phối hợp cùng với trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đào tạo học viên.
-  Về công tác chỉ đạo tuyến: Phối hợp với phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến  của bệnh viện để thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về mặt chuyên môn cho bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh.

Hotline tư vấn

 0827.335.345