THƯ CHÀO GIÁ

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm Áo choàng phẫu thuật, săng phẫu thuật Y tế, để có cơ sở tham khảo giá Áo choàng phẫu thuật, săng phẫu thuật Y tế trên thị trường,

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hình ảnh tin tức THƯ CHÀO GIÁ

Hiện nay Bệnh viện Sản – Nhi  tỉnh Yên Bái đang có nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Sản – Nhi

Hotline tư vấn

 0827.335.345