QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2022
I. QUYẾT ĐỊNH & BIÊN BẢN QTKT 
1.QĐ Ban hành Quy trình chuyên môn kỹ thuật năm 2022
2. Biên bản Hội đồng chuyên môn thẩm định, phê duyệt Quy trình chuyên môn kỹ thuật áp dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi năm 2022

II. QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN CÁC KHOA
1. KHOA SẢN
1.1. TƯ VẤN  - GDSK BÀ MẸ CHO TRẺ BÚ GIỜ ĐẦU SAU SINH
1.2QUY TRÌNH  MASSAGES CHO BÀ MẸ SAU SINH
1.3.  QUY TRÌNH CS NB SẢN GIẬT SẢN GIẬT
2. KHOA NHI
2.1. QUY TRÌNH LÀM ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH TẠI GIƯỜNG
2.2. QUY TRÌNH LẤY MÁU ĐỘNG MẠCH QUAY LÀM KHÍ MÁU
2.3. QUY TRÌNH TẮM GỘI KHÔ
3. KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU 
3.1. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN VIỆN NGƯỜI BỆNH COVID - 19
3.2. QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH COVID-19 GIỮA CÁC KHOA PHÒNG TRONG BỆNH VIỆN
4. KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC
4.1. KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH CẢNH TRONG
4.2 GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN CẮT AMIDAN Ở TRẺ EM
4.3.GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN PHẪU THUẬT MẮT Ở TRẺ EM
4.4. GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN LẤY DỊ VẬT THỰC QUẢN
5. KHOA XÉT NGHIỆM  - CĐHA
5.1. SỔ TAY DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
5.2. QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM  HIV
5.3. XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B
5.4. NGHIỆM PHÁP DUNG NẠP GLUCOZE CHO BỆNH NHÂN THAI NGHÉN
5.5. XÉT NGHIỆM INFLUENZA VIRUS A,B TEST NHANH BẰNG SINH PHẨM SD BIOLINE Influenza Antigen
5.6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM RSV TEST NHANH BẰNG SINH PHẨM SD BIOLINE RSV
5.7. QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM VI SINH ĐÁNH GIÁ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN 
6. KHOA NGOẠI NHI LIÊN CHUYÊN KHOA
6.1. CHÍCH ÁP XE QUANH AMIDAN
6.2. CHÍCH ÁP XE THÀNH SAU HỌNG
6.3. CẮT PHANH LƯỠI 
6.4. PHẪU THUẬT LẤY ĐƯỜNG RÒ LUÂN NHĨ
6.5. CẮT AMIDAN
6.6. PHẪU THUẬT NẠO V.A NỘI SOI
7. KHOA DƯỢC - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN - TB Y TẾ
7.1. BẢO QUẢN VÀ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG THUỐC
7.2. QUY TRÌNH CUNG ỨNG THUỐC HIẾM
7.3. CẤP PHÁT THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM, KHÍ Y TẾ NỘI TRÚ
7.4. QUY TRÌNH CẤP PHÁT THUỐC NGOẠI TRÚ
7.5. XỬ LÝ CÁC THUỐC CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐẢM BẢO TẠI BỆNH VIỆN
7.6. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THUỐC TỦ TRỰC
7.7. LẬP DỰ TRÙ, THEO DÕI, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THUỐC,VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM, KHÍ Y TẾ
7.8. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THUỐC TRẢ VỀ
7.9. THÔNG TIN THUỐC
7.10. GIÁM SÁT SỬ DỤNG CÁC THUỐC CÓ NGUY CƠ CAO XUẤT HIỆN ADR
7.11. XÂY DỰNG DANH MỤC THUỐC
7.12. ĐỊNH KỲ ĐỐI CHIẾU THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM, KHÍ Y TẾ, Y CỤ TRONG KHO, TỦ THUỐC CẤP CỨU
7.13. KIỂM SOÁT MỐI, MỌT, CÔN TRÙNG, CÁC LOÀI GẶM NHẤM TRONG KHO
7.14. THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM
7.15. VỆ SINH KHO, TỦ THUỐC CẤP CỨU
7.16. QUY TRÌNH NHẬP THUỐC VÀ KIỂM TRA THUỐC NHẬP KHO
7.17. QUY TRÌNH BỔ SUNG HOẶC LOẠI BỎ THUỐC RA KHỎI DANH MỤCHotline tư vấn

 0827.335.345