CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hình ảnh tin tức Bộ Y tế diễn tập an toàn thông tin để sẵn sàng ứng phó sự cố an ninh mạng

Các mối đe dọa về an toàn thông tin đối với công tác chuyển đổi số quốc gia nói chung và ngành Y tế nói riêng phải đối mặt là rất nhiều như: phần mềm độc hại, tấn công đánh cắp dữ liệu, tấn công vào các hệ thống; các vấn đề về chuỗi cung ứng và đầu tư hệ thống bảo vệ...

Hotline tư vấn

 0827.335.345