05. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 

Phác đồ điều trị cung cấp một bộ chuẩn chất lượng tổng hợp các tiêu chí khắt khe gồm chẩn đoán, xử trí, điều trị, cách chăm sóc… phù hợp với điều kiện thực hành lâm sàng tốt nhất trong khoảng chi phí phù hợp của một cơ sở y tế.
Theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế: Phác đồ điều trị (Protocol) là tài liệu chi tiết hóa/cụ thể hóa của hướng dẫn điều trị.
Phác đồ điều trị là văn bản, tài liệu do Giám đốc Bệnh viện ban hành bao gồm trình tự các thao tác điều trị bệnh đã được vạch sẵn, là một tài liệu đã được tóm tắt, sơ đồ hóa nhằm cung cấp thông tin ngắn gọn nhưng đầy đủ về các bước xử trí, điều trị bệnh. Phác đồ điều trị của Bệnh viện là căn cứ pháp lý trong thực hiện hoạt động chuyên môn trong phạm vi Bệnh viện đó.

 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DO BỆNH VIỆN BAN HÀNH PHẢI ĐẢM BẢO 3 YÊU CẦU

 

1. Thể thức và bố cục tương đồng với thể thức và bố cục của hướng dẫn điều trị được quy định tại Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh. Một tài liệu phác đồ điều trị thường bao gồm các nội dung:

   (1) Định nghĩa về bệnh
   (2) Nguyên nhân
   (3) Chẩn đoán: Chẩn đoán xác định (lâm sàng-cận lâm sàng); Chẩn đoán phân biệt.
   (4) Điều trị: nguyên tắc điều trị,điều trị cụ thể (nội khoa-ngoại khoa).
   (5) Tiên lượng biến chứng.
   (6) Phòng bệnh.
   (7) Văn bản, tài liệu làm căn cứ để xây dựng phác đồ điều trị.

2. Nội dung phù hợp với điều kiện thực hành lâm sàng của Bệnh viện (danh mục thuốc, vật tư, cận lâm sàng…), nhưng không được trái với hướng dẫn điều trị và các văn bản quy định khác do Bộ Y tế ban hành. Khi hướng dẫn điều trị được Bộ Y tế điều chỉnh, sửa đổi hoặc có những quy định mới của Bộ Y tế khác với nội dung trong phác đồ điều trị hoặc điều kiện thực hành lâm sàng của Bệnh viện có sự thay đổi thì nội dung của phác đồ điều trị cũng phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

3. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng và ban hành:
    (1) Trưởng khoa xây dựng phác đồ điều trị thuộc phạm vi thực hiện.
    (2) Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thẩm định.
    (3) Hội đồng Thuốc và điều trị phân tích và kết luận.
    (4) Giám đốc Bệnh viện ban hành.

 


PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

    1.1. Phác đồ năm 2021               
           Phác đồ điều trị BVN ban hành năm 2021
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Khám Bệnh
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Hồi sức tích cực
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Cấp cứu chống độc
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Sơ sinh
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Hô hấp
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Thận tiết - Tiết niệu - Thần kinh
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Truyền nhiễm 
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Dinh dưỡng
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Tiêu hóa
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Tim mạch
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Ngoại - Chấn thương
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý chuyên khoa
           Phác đồ điều trị - Phục hồi chức năng
   1.2. Phác đồ năm 2017 
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Cấp cứu - Hồi sức
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Sơ sinh
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Khám bệnh
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Chuyên khoa
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Hô hấp
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Tiêu hóa
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Tim mạch - Máu thận - Tiết niệu- Thần kinh
           Phác đồ điều trị - Bệnh lý Truyền nhiễm

     1.3. Các văn bản hoạt động chuyên môn, điều trị do bệnh viện ban hành

  - Quyết định 364/QĐ-BVN, ngày 23/7/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc ban hành tài liệu hướng dẫn dự phòng NKH liên quan đến đường truyền trung tâm (CLABSI)
  - Quyết định số 356/QĐ-BVN, ngày 19/7/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc ban hành phác đồ điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)
  - Công văn số 161/BVN-KHTH, ngày 29/6/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc bổ sung tiêu chí nhập viện điều trị nội trú trong phác đồ điều trị
  - Kế hoạch số 159/Kh-BVN, ngày 29/6/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về việc tiếp nhận và cấp cứu người bệnh không có người nhận và người bệnh không thuộc đối tượng trẻ em
   - Quyết định số 301/QĐ-BVN, ngày 16/6/2021 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về ban hành tạm thời về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ 

Theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ Y tế: Hướng dẫn điều trị (Clinical Guidelines) là tài liệu khuyến nghị cho các nhân viên y tế các tiêu chí, các quyết định liên quan đến chẩn đoán, xử trí, điều trị, cách chăm sóc người bệnh với một bệnh cảnh bệnh lý nhất định trong một chuyên ngành y học cụ thể. Một tài liệu hướng dẫn điều trị thường bao gồm các nội dung: Định nghĩa về bệnh; Nguyên nhân; Chẩn đoán: chẩn đoán xác định (lâm sàng - cận lâm sàng), chẩn đoán phân biệt; Điều trị: nguyên tắc điều trị,điều trị cụ thể (nội khoa - ngoại khoa); Tiên lượng biến chứng; Phòng bệnh. Hướng dẫn điều trị do Bộ Y tế ban hành là là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để Giám đốc Bệnh viện ban hành phác đồ điều trị. Các tài liệu, khuyến cáo của các hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức khác chỉ là những tài liệu tham khảo, khi triển khai, áp dụng không được trái với quy định của Bộ Y tế.
Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Trưởng khoa lâm sàng có trách nhiệm cập nhật hướng dẫn điều trị và các quy định mới có liên quan của Bộ Y tế để tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện bổ sung, sửa đổi phác đồ điều trị kịp thời.
 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ  DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Quyết định 1242/QĐ-BYT ngày 18/05/2022 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn PHCN và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19  

- Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2).     .doc

- Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19.    .doc
- Quyết định số 1470/QĐ-BYT ngày 6/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19”     .doc
- Quyết định 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2.     .doc
- Quyết định 5332/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành.      .doc
- Quyết định 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não.      .doc
- Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn.     .doc
- Quyết định 3875/QĐ-BYT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum.     .doc
- Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)       .doc
- Quyết định số 3130/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt.      .doc
- Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.       .doc
- Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú.      .doc
- Quyết định số 3127/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày.        .doc
- Quyết định số 3087/QĐ-BYT ngày 16/ 7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường.       .doc
- Quyết định 3133/QĐ-BYT ngày 07/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục.      .doc
- Quyết định số 2121/QĐ-BYT ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt.        .Doc
- Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp.      .doc
- Quyết định số 2057/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19.      .doc
- Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19”        .doc
- Quyết định số 1762/QĐ-BYT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính”        .doc
- Quyết định số 1851/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên”       .doc
- Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/4/ 2020 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu.      .doc
- Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19).       .doc
- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phát hiện và điều trị lao tiềm ẩn.    .doc
- Quyết định 1271/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.        .doc
- Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV).       .doc
- Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tập I.        .doc
- Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS     .doc
- Quyết định số 5306/QĐ-BYT ngày 07/11/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung.       .doc
- Quyết định số 4928/QĐ-BYT ngày 22/10/2019 của Bộ Y tế về việc  tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh dịch kính võng mạc thường gặp.       .doc
- Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho Dược sỹ trong một số bệnh không lây nhiễm       
- Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.      .doc
- Quyết định số 3310/QĐ-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B.       .doc
- Quyết định 2187/QĐ-BYT ngày 03/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp”      .doc
- Quyết định số 1248/QĐ-BYT ngày 04/4/2019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi một số nội dung của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ được ban hành tại Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06/08/2018 của Bộ Y tế.      .doc
- Quyết định 786/QĐ-BYT ngày 01/3/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.         .doc
- Hướng dẫn số 858/AIDS-ĐT ngày 18/10/2018 của Cục phòng chống HIV/AIDS về việc ban hành Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ phòng lây truyền mẹ con.      .doc
- Hướng dẫn số 769/AIDS-ĐT ngày 21/9/2018 của Cục phòng chống HIV/AIDS về việc Hướng dẫn điều trị HIV theo thực trạng bệnh, điều trị ARV trong ngày và cấp thuốc 90 ngày..        
- Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06/08/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ.         .doc
- Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19/7/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.         .doc
- Quyết định số 3874/QĐ-BYT ngày 26/06/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.    .pdf    .doc
- Quyết định số 3126/QĐ-BYT ngày 23/5/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.       .doc
- Quyết định số 2549/QĐ-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng.       .doc
- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.        .doc
- Quyết định số 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.        .doc
- Quyết định số 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn bổ sung Quyết định 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 về Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.      .doc
- Quyết định số 3319/QĐ-BYT ngày 19/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường tip 2.       .doc
- Quyết định số 6734/QĐ-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu Hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai.        .doc
- Thông tư 34/2016/TT-BYT ngày 21/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về thăm khám, quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai.      doc
- Quyết định 5012/QĐ-BYT ngày 20/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C.      .doc
- Quyết định 4984/QĐ-BYT ngày 16/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Hemophilia sửa đổi, bổ sung.      .doc
- Quyết định 4888/QĐ-BYT ngày 12/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em dưới 5 tuổi.       .doc
- Quyết định 4845/QĐ-BYT ngày 08/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét.        .doc
- Quyết định 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi.       .doc
- Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu Hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.         .doc
-  Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh.        .doc
- Quyết định 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.       .pdf       .doc
- Quyết định 493/QĐ-BYT ngày 18/2/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị methadone trong cơ sở cai nghiện ma túy.      .doc
- Quyết định 439/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Zika.       
- Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm.       .doc
- Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 về hướng dẫn chẩn đoán về điều kiện và điều trị một số bệnh tại mũi họng        
- Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 ban hành Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu phẫu thuật.      .doc
- Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Thận - Tiết niệu.       .doc
- Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 về ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc”        .doc
- Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em      .doc
- Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt.       .doc
- Quyết định 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.      .doc
- Thông tư 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.     .doc  
- Quyết định 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực.       .doc
- Quyết định 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa.     .doc 
- Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu         .doc
- Quyết định số 40/QĐ-BYT ngày 12/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.        .doc
- Quyết định 5465/QĐ-BYT ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh dịch hạch.       .doc
- Quyết định 5447/QĐ-BYT 30/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A.        .doc
- Quyết định 5204/QĐ-BYT ngày 18/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng Y học hạt nhân.        .doc
- Quyết định 5152/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn.        .doc
- Quyết định số 4154/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng  P2
- Quyết định số 3942/QĐ-BYT ngày 02/10/2014 ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị  các bệnh về dị ứng - miễn dịch lâm sàng.      .doc
- Quyết định 3879/QĐ-BYT ngày 30/9/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa.       .doc
- Quyết định 3556/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.      .doc
- Quyết định 3109/QĐ-BYT ngày 19/8/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng.       .doc
- Quyết định 3014/QĐ-BYT ngày 13/8/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (Mers-CoV).       .doc
- Quyết định 1537/QĐ-BYT ngày 29/4/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sốt xuất huyết Dengue bằng Y học cổ truyền.      .doc
- Quyết định 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi.       .doc
- Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp.    .doc
- Quyết định 101/QĐ-BYT ngày 09/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn xử trí viêm phổi cộng đồng ở trẻ em.       .doc
- Quyết định 4600/QĐ-BYT ngày 05/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola.        .doc
- Quyết định 4568/QĐ-BYT ngày 14/11/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục.      .doc
- Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh cần điều trị dài ngày        .doc
- Thông tư 26/2013/TT- BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động truyền máu.      .doc
- Quyết định 2354/QĐ-BYT ngày 04/7/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rubella.     .doc
- Quyết định 872/QĐ-BYT ngày 19/3/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quốc gia chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phụ nữ có thai nhiễm HIV, trẻ phơi nhiễm và bị nhiễm HIV.       .doc
- Quyết định số 4235 ngày 31/12/2012 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Hô Hấp.    .doc
- Quyết định 4991/QĐ-BYT ngày 14/12/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viêm não, màng não do đơn bào Naegleria fowleri.       .doc
- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn      .doc
- Quyết định số 2570/QĐ-BYT ngày 24/7/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng.        .doc
- Quyết định 1548/QĐ-BYT ngày 10/5/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc chì.      .doc
- Quyết định số 1454/QĐ-BYT ngày 04/05/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân       .doc
- Quyết định 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng.     .pdf      .doc
- Quyết định 975/QĐ-BYT ngày 29/3/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm Não mô cầu.      .doc
- Quyết định 2582/QĐ-BYT ngày 25/7/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc trẻ đẻ non, khám sàng lọc, điều trị và theo dõi bệnh võng mạc trẻ đẻ non.      .doc
- Quyết định 3299/QĐ-BYT ngày 12/9/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phóng xạ.       .doc
- Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 09/09/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 Ban hành kèm theo      .doc
- Quyết định 2078/QĐ-BYT ngày 23/6/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa.       .doc
- Quyết định 458/QĐ-BYT ngày 16/2/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.       
- Quyết định 4139/QĐ-BYT ngày 02/01/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS kèm theo Quyết định 3003/QĐ-BYT.      .doc
- Quyết định 5231/QĐ-BYT ngày 28/12/2010 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí cấp cứu tai biến sản khoa.       .doc 
- Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp     .doc
- Quyết định 1053/QĐ-BYT ngày 02/4/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi.        .doc
- Quyết định 573/QĐ-BYT ngày 11/02/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.      .doc
- Quyết định 4776/QĐ-BYT ngày 04/12/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản.    .doc 
- Quyết định 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.    .doc 
- Quyết định 4605/QÐ-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét.       .doc
- Quyết định 4121/QĐ-BYT ngày 28/10/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em.    .doc
- Quyết định 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS.    .doc 
- Quyết định 3605/QĐ-BYT ngày 16/8/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do liên cầu lợn (Streptococcus suis) ở người.       .doc
- Quyết định 2322/QĐ-BYT ngày 30/6/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm não cấp do virus ở trẻ em.      .doc

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345