GIAO BAN - HỘI CHẨN TỪ XA

HỆ THỐNG BÁO CÁO GIAO BAN - BÁO CÁO COVID  19 - HỘI CHẨN TỪ XA TOÀN VIỆN 

I. GIAO BAN CHUNG
1. Báo cáo số lượng bệnh nhân KCB hàng ngày
2. Link Giao ban toàn Bệnh viện 
Link phụ: 
3. Link giao ban Chi bộ Đảng (Họp hàng tháng)

II. BÁO CÁO
1. Sổ tay báo cáo bệnh nhân Covid 19 
2. Danh sách theo dõi BN Covid 19 và chi trả chi phí bệnh nhân Covid 19 năm 2022
- Tháng 2 năm 2022
- Tháng 3 đến tháng 7 năm 2022
- Tháng 8 đến tháng 12 năm 2022
3. Sổ theo dõi phản ánh người bệnh và người nhà người bệnh 

III. HỘI CHẨN TỪ XA TUYẾN DƯỚI
4. Hội chẩn Bệnh viện Phụ Sản TW
5. Hội chẩn Bệnh viện Nhi TW

Hotline tư vấn

 0827.335.345