LỊCH TRỰC NỘI BỘ

LỊCH TRỰC CHUNG TOÀN VIỆN NĂM 2024


Trực từ ngày 11.3.2024 - 17.3.2024

- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 01.3.2024 - 10.3.2024

- Lịch trực vận chuyển người bệnh Tháng 3.2024

- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 26.2.2024 - 03.3.2024

- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 19.2.2024 - 25.2.2024

- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 05.2.2024 - 11.2.2024

- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 29.1.2024 - 04.2.2024

- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 22.1.2024 - 28.1.2024
- Lịch trực chung toàn viện


Trực từ ngày 13.1.2024 - 21.1.2024
- Lịch trực chung toàn viện

Trực từ ngày 08.1.2024 - 14.1.2024
- Lịch trực chung toàn viện

Trực từ ngày 01.1.2024 - 07.1.2024

- Lịch trực vận chuyển người bệnh Tháng 1.2024

- Lịch trực chung toàn viện


LỊCH TRỰC CHUNG TOÀN VIỆN NĂM 2023


Trực từ ngày 6.3.2023 - 12.3.2023

- Lịch trực vận chuyển người bệnh Tháng 3.2023

- Lịch trực chung

Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 27.2.2023 - 05.3.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 20.2.2023 - 26.2.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 13.2.2023 - 19.2.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 06.2.2023 - 12.2.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 30.1.2023 - 05.2.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 23.1.2023 - 29.1.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 16.1.2023 - 22.1.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 09.1.2023 - 15.1.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch


Trực từ ngày 02.1.2023 - 08.1.2023

- Lịch trực chung

- Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch

Hotline tư vấn

 0827.335.345