07. KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN - AN TOÀN BỨC XẠ

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện là việc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh trong quá trình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Các nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện:
1. Xây dựng, cập nhật, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn.
2. Giám sát, giảm thiểu tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện.  Phát hiện và giải quyết các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch.
3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về vệ sinh tay trong bệnh viện.
5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.
6. Quản lý và thực hiện công tác khử khuẩn, vô khuẩn trang thiết bị, dụng cụ y tế trong bệnh viện.
7. Quản lý và thực hiện công tác xử lý đồ vải y tế đảm bảo an toàn.
8. Quản lý và thực hiện việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý an toàn đối với chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật.
9. Quản lý công tác an toàn thực phẩm trong bệnh viện.
10. Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật.
11. Tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh.
12. Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.

Các hướng dẫn, quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn do Bệnh viện ban hành phải đảm bảo 03 yêu cầu:

1. Thể thức và bố cục phù hợp với hướng dẫn, quy định của văn bản của Bộ Y tế hoặc tài liệu tham khảo làm căn cứ xây dựng.
2. Nội dung không được trái với tài liệu hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Khi tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế có sự điều chỉnh, sửa đổi hoặc có những quy định mới của Bộ Y tế khác với nội dung trong quy trình thì nội dung của quy trình cũng phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đối với những hướng dẫn, quy định chưa được Bộ Y tế hướng dẫn thì được tham khảo tài liệu của các Hội nghề nghiệp hoặc các đơn vị chuyên môn như cơ sở đào tạo; Bệnh viện tuyến Trung ương.
3. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng và ban hành: 
  (1) Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn xây dựng hướng dẫn, quy định.
  (2) Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thông qua (trong trường hợp cụ thể). 
  (3) Giám đốc Bệnh viện ban hành.

Quy trình kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn do Bệnh viện ban hành phải đảm bảo 03 yêu cầu:

1. Thể thức và bố cục thực hiện tại Bệnh viện gồm các phần như sau:
    (1) Mục đích
    (2) Phạm vi áp dụng
    (3) Trách nhiệm thực hiện
    (4) Nguyên tắc thực hiện
    (5) Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện
    (6) Các bước tiến hành.
    (7) Bảng kiểm giám sát
    (8) Văn bản, tài liệu làm căn cứ để xây dựng quy trình.

2. Nội dung không được trái với tài liệu hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Khi tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế có sự điều chỉnh, sửa đổi hoặc có những quy định mới của Bộ Y tế khác với nội dung trong quy trình thì nội dung của quy trình cũng phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đối với những quy trình chưa được Bộ Y tế hướng dẫn thì được tham khảo tài liệu của các Hội nghề nghiệp hoặc các đơn vị chuyên môn như cơ sở đào tạo; Bệnh viện tuyến Trung ương.
3. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng và ban hành

   (1) Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn xây dựng quy trình kỹ thuật.
   (2)  Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thông qua. 
   (3) Hội đồng Thuốc và điều trị phân tích và kết luận.
   (4) Giám đốc Bệnh viện ban hành.
 
HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI BV NHI THÁI BÌNH


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KSNK TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH    file  pdf
 
CÁC HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM  KHUẨN
 
Công văn ngày 23/6/2021 của Bệnh viện về việc hướng dẫn phòng ngừa chuẩn tại bệnh viện 
Công văn ngày 23/6/2021 của Bệnh viện về việc hướng dẫn phòng ngừa chủ động theo đường lây
Kế hoạch số 103, ngày 17/6/2021 về việc triển khai giám sát tuân thủ dự phòng NKH - Clabsi năm 2021
Tài liệu hướng dẫn dự phòng nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm Clabsi
Hướng dẫn thực hành quy trình phun khí dung     
Hướng dẫn thực hành quy trình đặt sonde tiểu       
Hướng dẫn thực hành chuẩn bị bệnh nhân phẫu thuật  
Hướng dẫn sát khuẩn da vùng phẫu thuật      
Hướng dẫn thực hành rửa tay ngoại khoa     
Hướng dẫn thực hành  khử khuẩn lồng ấp     
Hướng dẫn thực hành khử khuẩn đèn soi thanh quản    
Hướng dẫn thực hành khử khuẩn hệ thống máy thở   
Hướng dẫn thực hành khử khuẩn máy điện tim      
Hướng dẫn quy trình bảo quản thu gom xử lý đồ vải     
Hướng dẫn quy trình xử lý dụng cụ tại phòng xét nghiệm    
Hướng dẫn sử dụng hoá chất khử khuẩn dụng cụ    
Quy định sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân    
Quy định về sử dụng trang phục khu vực phẫu thuật     
Quy định bố trí nhân lực và triển khai buồng cách ly trong công tác phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm     
Quy định áp dụng phòng ngừa bổ sung trong khu vực cách ly    
Quy định xử trí khi có trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm   
Quy định xử trí ổ dịch nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm    
Quy định xử lý đồ vải trong khu vực cách ly    
Quy định vệ sinh phương tiện vận chuyển người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh truyền nhiễm, nghi ngờ gây dịch và bệnh dịch tái bùng phát    
Quy định xử lý chất thải trong khu vực cách ly    
Quy định mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân trong khu vực cách ly   
Quy định xử lý dụng cụ trong khu vực cách ly    
-  Quy định xử trí phòng ngừa phơi nhiễm HIV/AIDS    
Quy địnhxử trí trước trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm    
Quy định thông báo và giải quyết tai nạn nghề nghiệp    
Quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm    
Tài liệu Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn Ban hành năm 2017  

CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Quy trình rửa tay thường quy     doc
2. Quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch chứa cồn    doc
3. Quy trình rửa tay ngoại khoa (dd xà phòng khử khuẩn)      doc
4. Quy trình rửa tay ngoại khoa (VST chứa cồn)     doc
5. Quy trình làm sạch môi trường phòng mổ trước khi bắt đầu một ngày làm việc      doc
6. Quy trình làm sạch môi trường phòng mổ giữa 2 ca phẫu thuật     doc
7. Quy trình làm sạch môi trường phòng mổ khi kết thúc tất cả các cuộc mổ trong ngày     doc
8. Quy trình làm sạch môi trường nhà tắm, nhà vệ sinh khu phẫu thuật     doc
9. Quy trình pha dung dịch khử khuẩn môi trường phòng mổ     doc
10. Quy trình thực hiện vệ sinh sàn nhà      doc
11. Vệ sinh giường bệnh-bàn ghế phòng hậu phẫu     doc
12. Quy trình xử lý tải/khăn lau sau khi sử dụng    doc

 
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
 
Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/08/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.
Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.     doc
Quyết định 5992/QĐ-BYT ngày 26/12/2019 về việc phê duyệt hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn chăm sóc trẻ sơ sinh     doc
Quyết định số 5991/QĐ-BYT ngày 26/12/2019 về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh răng miệng    doc
Chỉ thị số 13/CT-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh     doc
Kế hoạch 1315/KH-BYT ngày 19/11/2019 của Bộ Y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.       doc
- Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế       doc
Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 của Bộ Y tế về quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.     doc
Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.    doc
Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh      doc
- Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.     doc
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT ngày 05/4/2019 của Bộ Y tế về việc hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.    doc
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 về việc quy định quản lý chất thải y tế    doc
Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 về việc ban hành Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu phẫu thuật      doc
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quản lý chất thải nguy hại     doc
Quyết định số 4443/QĐ-BYT ngày 12/11/2012 của Bộ Y tế về Hướng dẫn Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện.      
Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn     doc
 
AN TOÀN BỨC XẠ

 
Việc sử dụng các chất phóng xạ và các tia bức xạ trong bệnh viện có thể gây ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm cho nhân viên y tế, người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng xã hội. An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người và môi trường.

Nội dung công tác an toàn bức xạ trong bệnh viện chủ yếu bao gồm:
  1. Lập danh mục thiết bị bức xạ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế; Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT       doc
  2. Thực hiện khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân;  Đề nghị cấp Giấy phép tiến hành các công việc bức xạ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.     doc
  3. Lập Hồ sơ an toàn bức xạ; Xây dựng Nội quy an toàn bức xạ và Quy trình vận hành an toàn thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ; Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tếThông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.      doc
  4. Đảm bảo điều kiện của Phòng đặt thiết bị bức xạ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế; Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 18/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.     doc
  5. Làm Biển báo khu vực bức xạ theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệPhụ lục II, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế.     doc
  6. Thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.     doc
  7. Nhân viên bức xạ y tế được đào tạo an toàn bức xạ; Có Chứng chỉ nhân viên bức xạ; Được trang bị  liều kế cá nhân,  phương tiện bảo hộ cá nhân và sử dụng đúng quy định; Có Sổ theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cá nhân; Được lập Hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (Trong đó khám định kỳ ít nhất 6 tháng/ lần); Được hưởng các phụ cấp theo quy định; Được hưởng chế độ đối với người bị bệnh nghề nghiệp (nếu có).

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ
 
Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.     doc
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sungsửa đổi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.     doc
Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế.     doc
Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.     doc
Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.        
Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.      doc
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế về việc quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.    doc
Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.    doc
Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và công chúng.     doc
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.     doc
- Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008.     doc
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BHCN-BYT quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế.
Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 nănm 2018 về sửa đổi bổ sung  một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09thangs 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế.
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345