08. PHÒNG BỆNH

PHÒNG BỆNH


Nội dung công tác phòng bệnh trong bệnh viện bao gồm: Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng; Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.
 

HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN
 

Công văn số 186 ngày 21/7/2021 về việc hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ phòng chống dịch Covid-19
Kế hoạch số 112/KH-BVN ngày 20/7/2021 về kế hoạch phòng, kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực tiếp đón, điều trị người bệnh và nghi nhiễm SARS-CoV-2.  
Công văn số 156 ngày 25/6/2021 về việc quy định phân luồng sàng lọc người nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại bệnh viện
       Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong bệnh viện
       Hướng dẫn phòng ngừa chủ động theo đường lây tại bệnh viện
      Kịch bản bổ sung sẵn sàng đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19 tại Bệnh viện (Ban hành kèm theo kế hoạch số 92/KH-BVN, ngày 24/5/2021)
 Kế hoạch số 92 ngày 24/5/2021 về sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch Covid 19 tại Bệnh viện
Hướng dẫn ngày 17/5/2021 về việc phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm khi thực hiện thủ thuật, phẫu thuật người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 trong bệnh viện
Hướng dẫn ngày 11/5/2021 về việc vận chuyển người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-cov-2 trong bệnh viện
Quy trình đón tiếp phân luồng, sàng lọc người nguy cơ lây nhiễm Covid 19 (cập nhật ngày 26/02/2021)
Kịch bản số 147, ngày 07/8/2020 của Bệnh viện Nhi Thái Bình về Bổ sung các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh khi công bố

CÁC VĂN BẢN VỀ ĐIỀU TRỊ COVID-19

- Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19    doc

- Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19  doc

- Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 22/02/2022 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em     doc

- Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19       doc

- Quyết định 3982/QĐ-BYT ngày 18/08/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.   doc

- Quyết định 4539/QĐ-BYT ngày 25/09/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19.     doc

- Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế  về việc Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19.    doc

- Quyết định số 1719/QĐ-BYT, ngày 15/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-Co-V-2.     doc

CÁC VĂN BẢN VỀ THU DUNG NGƯỜI BỆNH COVID-19

- Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu dung, điều trị Covid -19 khi dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh (quy mô 10.000 người bệnh) và nâng cao năng lực hồi sức tích cực điều trị Covid -19.   

- Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/07/2021 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng".    doc

- Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng.     doc
 

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VIỆC BÀN GIAO, VẬN CHUYỂN

NGƯỜI BỆNH COVID-19 RA VIỆN VỀ ĐỊA PHƯƠNG
 

- Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19
- Công văn 498/DP-DT ngày 16/05/2022 về phòng, choogns dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do cục Y tế dự phòng ban hành   doc.

 

CÁC VĂN BẢN VỀ XỬ LÝ BIẾN CHỨNG

SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19
 

- Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/04/2022 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19    doc

- Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/07/2021 của Bộ Y tế về việc  hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19   

- Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/07/2021 của Bộ Y tế  hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.     doc

- Quyết định số1966/QĐ-BYT ngày 22/04/2021của Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19.   doc
 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ XÉT NGHIỆM COVID-19 

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 29/04/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.     .doc
Quyết định số 420/QĐ-BVN ngày 24/8/2021 về việc thực hiện một số chế độ cho người tham gia công việc xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Công văn số 6333/BYT-DP ngày 05/8/2021 của Bộ Y tế về việc củng cố, tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2
Công văn số 220/BVN-KHTH ngày 09/8/2021 của Bệnh viện Nhi về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện.
Công văn số 216/BVN-KHTH ngày 06/8/2021 của Bệnh viện về tăng cường sàng lọc, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại bệnh viện.
Công văn số 207/BVN-KHTH ngày 03/8/2021 về việc quy định thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.
Công văn số 1486/SYT-NVY ngày 26/7/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời test nhanh SARS-COV-2 và quy trình xử lý khi có ca dương tính với test nhanh.
Công văn số 1426/SYT-KHTC ngày 21/7/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho đối tượng có nhu cầu của Bệnh viện Nhi.
Công văn số 168/BVN-KHTH ngày 01/7/2021 của Bệnh viện Nhi về việc quy định thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19.
Công văn số 5063/BYT-DP ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm vi tút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh.
Công văn số 1083/SYT-NVY ngày 15/6/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.
Công văn số 1019/SYT-VP ngày 09/6/2021 của Sở Y tế về việc phân bổ test xét nghiệm Covid-19.
Công văn số 958/SYT-KHTC ngày 03/6/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện giá thanh toán chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2
Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà nước trên địa bàn.
Công văn 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Công văn số 3979/BYT-DP ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2
Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SAR-CoV-2 trong tình hình mới
Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 về tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2
Công văn số 3835/BYT-KHTC ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.
Công văn số 454/KCB-QLCL&CĐT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế V/v tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế.
Công văn số 3805/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về việc củng cố năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2.
Công văn số 769/SYT-KHTC ngày 13/5/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 của Bệnh viện Nhi.
Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19
Công văn số 792/SYT-NVY ngày 14/5/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.
Công văn số 779/SYT-NVY ngày 14/5/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên.
Công văn số 3979/BYT-DP ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2
Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện
Quyết định 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.
Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (cập nhật, thay thế quyết định số 3486/QĐ-BYT, Công văn số 4246/BYT-DP ngày 08/8/2020 và Công văn số 871/BYT-DP ngày 05/2/2021).
Công văn số 231/KCB-QLCL&CĐT ngày 09/3/2021 của Cục quản lý Khám chữa bệnh về việc tăng cường năng lực triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công văn số 5268/BYT-KCB ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện.
Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 (cập nhật, thay thế Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020).    doc
Công văn số 1720/SYT-NVY ngày 18/8/2019 của Sở Y tế về việc tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19.

 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN THANH TOÁN BHYT
LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19 
 

Công văn số 1796/BHXH-GĐBHYT ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19.

Công văn số 2429/BHXH-CSYT ngày 09/8/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19 theo Công văn số 6373/BYT-BH.

Công văn số 6373/BYT-BH ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19.

Công văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1660/BHXH-GĐBHYT ngày 23/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

Công văn số 2172/BHXH-CSYT ngày 22/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

Công văn số 1527/BHXH-GĐBHYT ngày 09/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

Công văn số 1920/BHXH-CSYT ngày 02/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

Công văn số 1537/BHXH-CSYT ngày 02/6/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế.

Công văn số 1027/BHXH-GĐBHYT ngày 14/5/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thanh toán chi phí KCB BHYT lien quan đến dịch Covid-19.

Công văn số 1251/BHXH-CSYT ngày 13/5/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19.

Công văn số 1126/BHXH-CSYT ngày 29/04/2021 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19.

Công văn số 310/BHXH-CSYT ngày 04/2/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện phòng, chống lây nhiễm Covid-19 của Ban chỉ đạo quốc gia.
 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

- Công văn số 1909/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.   doc

- Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế  hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị (Thay thế Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/07/2021 của Bộ Y tế).      doc

- Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/08/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.       doc

Mẫu Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19.
Công điện số 08/CĐ-UBND, ngày 28/8/2021 của tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh
Quyết định số 4159/QĐ-BYT, ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19
Quyết định số 4158/QĐ-BYT, ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý NVYT có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
Quyết định số 4156/QĐ-BYT, ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà
Quyết định số 4111/QĐ-BYT, ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID19 theo mô hình tháp 3 tầng
Quyết định số 4109/QĐ-BYT, ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19
Công văn số 3780/UBND-KT ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị , phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 79/NQ-CP.
Công điện số 08-CĐ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 1808/SYT-NVY, ngày 26/8/2021 của Sở Y tế về việc triển khai Bộ tiêu chí "An toàn Covid-19"
Công văn số 1779/SYT-NVY, ngày 23/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình về tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Công văn số 6929/BYT-TB-CT ngày 23/8/2021 của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK (cập nhật lần 7).
Quyết định số 4038/QĐ-BYT, ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí Covid-19 do chủng SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.
Công văn số 1720/SYT-NVY, ngày 17/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 53/CV-BCĐ, ngày 17/8/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình về hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình
Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 (theo Quyết định số 3876/QĐ-BYT ngày 14/8/2021).
Công văn số 1695/SYT-NVY, ngày 13/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
Công văn số 1687/SYT-VP, ngày 13/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc thực hiện Nghi Quyết 78/NQ-CP và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng
Công văn số 1656/SYT-NVY, ngày 11/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công văn số 1641/SYT-NVY, ngày 10/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình về Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà áp dụng cho đối tượng F1 trong phòng chống Covid-19 tỉnh Thái Bình
Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Công văn số 232-CV/ĐUK, ngày 09/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình về việc tuyên truyền và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công điện số 1168/CĐ-BYT, ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 6401/BYT-KHTC, ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi trả cho NVYT, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19
Nghị quyết số 86/NĐ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID19 
Công điện số 1068/CĐ-TTg, ngày 05/8/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 6376/BYT-BH, ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19
Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2021 của BCĐQG PCD Covid-19 về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19".
Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

Công văn số 6212/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19.
Quyết định 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2
Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19".    doc
Công văn số 6080/BYT-TB-CT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK (cập nhật lần 6).
Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tiêm 02 liều vắc xin phòng Covid-19
Công văn số 6058/BYT-KH-TC ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về việc đảm bảo hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 6033/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng trong tình hình dịch Covid-19.
Quyết định số 3588/QĐ-BYT, ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19
Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống COVID-19 
Công văn số 5821/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc rà soát, có phương án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Công văn số 5787/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK (cập nhật lần 5). 
Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)
Công văn số 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021 của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK (cập nhật lần 4)
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh Covid-19
Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm Covid-19 tại các bệnh viện.        
Công văn 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.   
-  Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19   
- Công văn số 1598/UBND-KGVX, ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Quyết định số 2008/QĐ-BYT, ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút corona mới (SARS-COV-2) 
Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về đáp ứng các cấp độ dịch COVID-19 trong tình hình mới.      
Công điện số 04-CĐ/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.       
Công điện số 02-CĐ/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.     
Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.       doc
Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
 - Quyết định 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. 
Công văn số 5268/BYT-KCB ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện.      doc
Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19.      doc 
Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của bộ Y tế về việc ban hành sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.      doc 
Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19.       doc
- Quyết định số 3455/QĐ- BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh  trong phòng, chống dịch COVID-19.      
Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.     doc
Công văn số 2375-CV/TU ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới. 

- Hướng dẫn liên ngành số 04/HDLN-STC-SYT ngày 21/5/2020 của Sở Tài chính, Sở Y tế về một số nội dung về tổng hợp kinh phí, công tác thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi đặc thù trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.      doc
Quyết định số 1773/QĐ-BYT ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 đối với người khuyết tật tại cộng đồng
-  Quyết định số 1719/QĐ-BYT, ngày 15/4/20210 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-Co-V-2
Quyết định 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế  về việc Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19.     doc
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.       doc
Công văn số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.
Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.     doc
Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 về việc tổ chức phân luồng cách ly người nghi viêm đường hô hấp cấp tại cơ sở y tế và gửi hình ảnh đã thực hiện 
Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19.   
Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. 
Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.      doc
Công văn số 643/BYT-TT-KT ngày 14/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.      doc
Công văn số 398/BYT-KHTC ngày 02/02/2020 của Bộ Y tế về việc bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương.     doc
Công văn số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của  Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc bảo đảm trang bị TTB -Thuốc-VTTH cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.       doc
Quyết định số 173/QĐ-TTg  ngày 01/02/2020 của thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.       doc
Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).     doc
Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.     doc
Công văn số 862/QLD-KD ngày 31/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra.      doc
Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch.     doc
Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.      doc
Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.     doc
Công văn số 97/KCB-NV ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.      doc
Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 24/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV).      
Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.      doc
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTG ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ PHÒNG BỆNH  
 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/02/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc ban hành quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.       doc

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.      doc
Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế và việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế.   doc
Thông tư 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm.    doc
Thông tư 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010  của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.      doc
Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.    doc
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.     doc

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ TIÊM CHỦNG

- Quyết định số 311/QĐ-BVN ngày 22/6/2021 ban hành Tài liệu hướng dẫn chăm sóc xử trí phản ứng sau tiêm chủng.
- Quyết định số 310/QĐ-BVN ngày 22/6/2021 về ban hành quy trình khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng tại bệnh viện.

Quyết định 3384/QĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng.        doc
Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.      doc
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.       doc
Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.      doc
Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.      doc
Quyết định 1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng.       doc
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.      doc
Quyết định 1637/QĐ-BYT ngày 06/5/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt lịch tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.      doc
Quyết định 2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng.       doc
Quyết định 1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng.      doc
Quyết định 1731/QĐ-BYT ngày 06/5/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng.      doc
Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.    doc
Quyết định 845/QĐ-BYT năm 2010 ngày 07/3/2010 của Bộ Y tế về Lịch tiêm các vắc xin phòng lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib trong Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.       doc
Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ Y tế quy định về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.    doc

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345