Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã quyết định triển khai thực hiện liên thông các thủ tục khai sinh, khai tử trên toàn quốc.

BHXH Việt Nam vừa ban hành 2 quyết định về quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" và "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
(Dân trí) - Sau quá trình thực hiện thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã quyết định triển khai thực hiện liên thông các thủ tục khai sinh, khai tử trên toàn quốc.
BHXH Việt Nam vừa ban hành 2 quyết định về quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" và "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Với 2 quy trình này, 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên sẽ chính thức được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Việc triển khai này mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính kèm theo.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khảo sát tình hình cấp khai sinh điện tử
Theo các quyết định trên, quy trình thủ tục liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.
Để thực hiện thủ tục này, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông.
Theo quy định, thủ tục liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" được thực hiện đối với người chết thuộc 6 trường hợp. Thủ tục liên thông này được thực hiện từ ngày 15/6.
Khi thực hiện nhóm thủ tục liên thông này, người thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng. Người thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc trường hợp 6, được cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với các trường hợp này theo quy định.

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345