Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất 5 thủ tục hành chính về khám chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP liên quan đến khám chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế công bố kèm theo Quyết định này là 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất 5 thủ tục hành chính về khám chữa bệnh BHYT- Ảnh 1.

Bộ Y tế vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP liên quan đến khám chữa bệnh BHYT.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và công bố 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

STTMã thủ tục hành chínhTên thủ tục hành chínhTên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sungLĩnh vực Cơ quan thực hiện
12.001265Thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

Tài chính y tếCơ sở khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH
21.003048Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT lần đầu.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

Tài chính y tế

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH

32.001252Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hàng năm.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

Tài chính y tế

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH

41.003034Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với cơ sở khám chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám chữa bệnh.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

Tài chính y tế

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH

51.002995Thanh toán chi phí khám chữa bệnh một số trường hợp giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 

Tài chính y tế

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH

Nội dung chi tiết của Quyết định trên mời bạn đọc theo dõi tại đây:

Trước đó, như Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

 Nghị định đã có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các “nút thắt” vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; bổ sung và hỗ trợ mức đóng BHYT, sửa đổi mức hưởng BHYT và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung, làm rõ phương thức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử và sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác.

Các quy định mang tính chất đổi mới, đột phá của Nghị định thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023. Riêng quy định bãi bỏ tổng mức thanh toán được áp dụng từ 01/01/2019, một số quy định về bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng được áp dụng từ ngày ban hành Nghị định 19/10/2023 để bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT.

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345