Đảng uỷ Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều ngày 12/12, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái, Đảng uỷ Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 
Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế. 
 
Đồng chí Cao Xuân Chiểu - Phó Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Yên Bái quán triệt các nội dung tại hội nghị

 

Trong thời gian 1/2 ngày, các đảng viên được nghe báo cáo viên Đảng bộ Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng, bao gồm: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

 

Hội nghị là dịp để cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.


Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345