Hội nghị trực tuyến theo Quyết định số 130/QĐ-BYT chiều ngày 20/3/2023

Đào tạo, tập huấn Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế


Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345