KHOA DƯỢC - KSNK

KHOA DƯỢC - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
"CHÍNH XÁC - NHANH GỌN."

3. Lịch sử phát triển

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Bệnh viện Sản – Nhi trực thuộc Sở Y tế Yên Bái trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sản, Khoa Nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động từ 05/9/2016, quy mô 200 giường bệnh, với các kỹ thuật dịch vụ y tế có tính chuyên môn sâu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Khoa Dược – KSNK được thành lập ngay sau khi Bệnh viện sản – nhi tỉnh Yên Bái ra đời, trải qua nhiều năm hoạt động, Khoa Dược-KSNK luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, khí y tế đạt chất lượng, phục vụ kịp thời công tác điều trị cho bệnh nhân. Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của bệnh viện, Khoa Dược - KSNK đã từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập thể khoa Dược – KSNK luôn là một tập thể đoàn kết mạnh vững mạnh, phấn đấu hết sức mình, vượt khó, chủ động sáng tạo khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


4. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược-KSNK

4.1. Chức năng

Khoa Dược – KSNK có 2 chức năng chính gồm:             

- Chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, khí y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

- Chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác của bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn. Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn.

4.2. Nhiệm vụ

4.2.1. Nhiệm vụ của Bộ phận Dược

- Lập kế hoạch cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm, bông băng gạc nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa) của Bệnh viện.  Quản lý đấu thầu mua thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao cho toàn Bệnh viện theo quy định.

- Quản lý, theo dõi việc xuất nhập, cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu trong Bệnh viện.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị

- Bảo quản Thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc tốt”.

- Thực hiện công tác Thông tin thuốc, Dược lâm sàng, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác Cảnh giác Dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến các tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về Dược tại các khoa phòng trong Bệnh viện.

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện.

4.2.2. Nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kim soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khun.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

4.2.3. Nhiệm vụ của Bộ phận Trang thiết bị y tế

- Lập kế hoạch và mua trang thiết bị y tế hàng năm theo quy định, sát với nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, khả năng tài chính, điều kiện lắp đặt và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của bệnh viện.

- Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa và thanh lý tài sản trang thiết bị y tế theo quy định của nhà nước.

5.Tổ chức nhân sự

5.1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

       Trưởng khoa:            DS.CK1. Vũ Minh Thùy

       Phó trưởng khoa:      DS.CK1. Đỗ Sỹ Đông

                                         DS. Ngô Thị Cẩm Thủy

       Kỹ thuật viên trưởng: DS. Khuất Thị Thùy Vân

5.2. Số lượng cán bộ trong khoa

       Tổng số: 15 cán bộ nhân viên

       Gồm:

                 Dược sĩ CK1: 02

                 Dược sĩ đại học :  03 

                 Dược sĩ cao đẳng: 4     

                 Kỹ sư Kỹ thuật y sinh: 01               

                 Nữ hộ sinh: 01

                 Hộ lý: 01

                 Lao động phổ thông: 03. 


6. Tóm tắt thành tựu của Khoa Dược-KSNK

- Công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2019 Khoa đã triển khai thực hiện và được nghiệm thu thành công 01 đề tài cấp cơ sở.

-  Tập thể khoa luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ luôn đoàn kết nhất trí thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên Bệnh viện, Ngành y tế phát động.

- Năm 2021 là cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc. 

7. Định hướng phát triển

- Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, khí y tế đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

- Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khun.

- Công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cơ sở, trên 1 đề tài / năm. Khuyến khích các Dược sĩ và cán bộ trong Khoa phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc.

- Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động của khoa Dược – KSNK.

 

Hotline tư vấn

 0827.335.345