Ngành Y tế Yên Bái tập trung triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

1. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và đẩy mạnh tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Xây dựng kế hoạch từng bước triển khai Quy hoạch tỉnh về lĩnh vực y tế mà Chính phủ đã phê duyệt. Bám sát Chương trình hành động số 188-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh Yên Bái năm 2024, xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị ngay từ đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Chuẩn hóa các quy trình, quy phạm trong khám chữa bệnh, hạn chế tối đa những sai sót, sự cố y khoa. Đảm bảo thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm, quản lý thuốc, vật tư, trang thiết bị. Triển khai hiệu quả hoạt động đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

3. Củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu, khám chữa bệnh tại cơ sở, quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lây nhiễm, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua các chương trình y tế công cộng ở cơ sở. Tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến y tế cơ sở. Tiếp tục triển khai áp dụng “bảng điểm chất lượng dịch vụ tại trạm y tế xã” tại 100% trạm y tế xã.

4. Sẵn sàng triển khai và thực hiện giải ngân vốn dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2024. Phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2023 chuyển sang và 90% vốn kế hoạch năm 2024. Đẩy mạnh xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế gắn với xây dựng Nông thôn mới bền vững; đến hết năm 2024, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 86,1% (149 xã theo tiêu chí đến 2030).

5. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, và dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, cơ bản kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn; chủ động ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống.

6. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các cơ sở khám chữa bệnh, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, duy trì và nâng cao tỷ lệ hài lòng người bệnh ở tất cả các đơn vị đạt trên 90%. Duy trì 8 đơn vị tự chủ 100% chi thường xuyên. Nghiên cứu triển khai áp dụng phương thức đấu thầu, đặt hàng cung cấp các dịch vụ y tế có sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường triển khai các Đề án, hợp đồng xã hội hóa tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các cơ sở y tế công lập liên doanh, liên kết theo quy 29 định của pháp luật để phát triển kỹ thuật, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh.

7. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương và quốc tế trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản lý, vận hành cơ sở khám chữa bệnh. Năm 2024, phấn đấu tiếp nhận chuyển giao 21 kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế; triển khai thêm 80 kỹ thuật mới. Mở rộng quy mô phát triển một số trung tâm chuyên sâu trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh để trở thành bệnh viện tuyến cuối liên tỉnh khu vực Tây Bắc.

8. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Tiếp tục triển khai Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; Triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình 35. Triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID cho người dân. Liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy chứng tử, giấy khám sức khoẻ lái xe cho người dân. Triển khai liên thông đơn thuốc điện tử lên hệ thống đơn thuốc quốc gia theo địa chỉ https://donthuocquocgia.vn.

9. Thực hiện mua sắm đấu thầu thuốc và điều tiết thuốc hợp lý giữa các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc. Kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm hàng hoá có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. Thực hiện kiểm tra và lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm để giám sát chất lượng tại 9/9 huyện thị, thành phố với tổng số mẫu là 930 mẫu ở tất cả các khâu: sản xuất, lưu thông, tồn trữ và sử dụng. Tiếp tục duy trì, phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng thí nghiệm GLP-WHO”; mở rộng số lượng hoạt chất giám sát được chất lượng thêm 10 hoạt chất.

10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; phấn đấu năm 2024 tuổi thọ trung bình đạt 74,3 tuổi và số năm sống khỏe của người dân đạt 67,4 năm; chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Triển khai các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc đối với trẻ em và bà mẹ trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn. Triển khai có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý được thanh tra/kiểm tra ít nhất 01 lần/năm; xử lý 100% số cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

11. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.


Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0827.335.345