Phê duyệt Điều lệ Hội Y học tỉnh Yên Bái


UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Y học khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Y học tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những hội viên hoạt động trong lĩnh vực y học theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, tiên tiến phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một toàn diện hơn với chất lượng ngày một cao hơn của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trụ sở của Hội đặt tại: Sở Y tế tỉnh Yên Bái (số 656, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

CTTĐT tỉnh

Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0827.335.345