04. QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Quy trình điều dưỡng bao gồm quy trình kỹ thuật điều dưỡng và quy trình chăm sóc: 
    (1) Quy trình kỹ thuật điều dưỡng là tài liệu hướng dẫn về thực hành chuyên môn kỹ thuật cho từng chuyên ngành được thực hiện bởi điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, bao gồm một chuỗi các hoạt động/các bước theo trình tự hướng đến hoặc được thực hiện trên một cá nhân với mục tiêu cải thiện sức khỏe, chẩn đoán hay điều trị một bệnh hoặc một chấn thương.
     (2) Quy trình chăm sóc là một loạt các hoạt động/các bước theo kế hoạch đã được định trước trực tiếp hướng tới một kết quả chăm sóc người bệnh riêng biệt nhằm ngăn ngừa, giảm bớt, hạn chế những khó khăn của người bệnh.

Quy trình chăm sóc do Bệnh viện ban hành phải đảm bảo 03 yêu cầu:

1. Thể thức và bố cục thực hiện theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh. Cụ thể thực hiện tại Bệnh viện gồm các phần như sau:
* Đối với quy trình kỹ thuật điều dưỡng:
  (1) Đại cương về kỹ thuật
  (2) Chỉ định
  (3) Chống chỉ định
  (4) Chuẩn bị: 
   - Người thực hiện.
   - Phương tiện.
   - Người bệnh.
   - Hồ sơ bệnh án
  (5) Các bước tiến hành.
  (6) Theo dõi và xử trí tai biến.
  (7) Văn bản, tài liệu làm căn cứ để xây dựng quy trình.
* Đối với quy trình chăm sóc:
  (1) Mục đích
  (2) Chỉ định
  (3) Chống chỉ định
  (4) Chuẩn bị: 
  - Người thực hiện.
  - Phương tiện.
  - Người bệnh.
  -  Hồ sơ bệnh án
  (5) Các bước tiến hành.
  - Nhận định
  - Yêu cầu (Lập kế hoạch chăm sóc).
  - Thực hiện.
  - Ðánh giá.
  (6) Theo dõi và xử trí tai biến.
  (7) Văn bản, tài liệu làm căn cứ để xây dựng quy trình.

2. Nội dung không được trái với các tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế có sự điều chỉnh, sửa đổi hoặc có những quy định mới của Bộ Y tế khác với nội dung trong quy trình thì nội dung của quy trình cũng phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Đối với những quy trình chưa được Bộ Y tế hướng dẫn thì được tham khảo tài liệu của các Hội nghề nghiệp hoặc các đơn vị chuyên môn như cơ sở đào tạo; Bệnh viện tuyến Trung ương.
3. Thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình xây dựng và ban hành: 
(1) Điều dưỡng trưởng khoa xây dựng quy trình chăm sóc được phân công.
(2) Trưởng phòng Điều dưỡng thẩm định.
(3) Hội đồng Điều dưỡng thông qua.
(4)  Hội đồng Thuốc và điều trị phân tích và kết luận.
(5)  Giám đốc Bệnh viện ban hành.
 
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN  ĐIỀU DƯỠNG TẠI BV NHI THÁI BÌNH
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VỀ QUY TRÌNH DIỀU DƯỠNG DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH


Quyết định 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.    doc
Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.      doc
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.      doc
Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh.     doc
Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.     doc
Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.     doc
Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch.     doc
Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn tiêm an toàn.      doc
Quyết định số 1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh (Tập II).
Quyết định số 940/2002/QĐ-BYT ngày 22/3/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh (Tập I).
- Các văn bản, tài liệu trong trang QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC
Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345