Sở Y tế yêu cầu các công ty dược phẩm trong tỉnh: Không được kinh doanh, buôn bán sử dụng thuốc viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc;                                   

Thực hiện Công văn số 9446/QLD-CL ngày 19/9/2023 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc mẫu thuốc Cefixim 200 giả.

Thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén bao phim CEFIXIME 200, số GĐKLH: VD-28887- 18; số lô: 14270123, NSX: 270123, HD: 270125 và số lô: 900611222, NSX: 061222, HD: 061224; Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật (Chi tiết cụ thể theo Công văn 9446/QLD-CL đính kèm).

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

 Các công ty dược phẩm trong tỉnh: Không được kinh doanh, buôn bán sử dụng thuốc viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Công văn này đến các cơ sở có kinh doanh, sử dụng thuốc trực thuộc công ty quản lý. Rà soát lại danh mục các thuốc đã nhập, báo cáo kịp thời về Sở Y tế khi phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu nêu trên.

Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo thuốc viên nén bao phim CEFIXIME 200 giả có các dấu hiệu nêu trên đến đội ngũ cán bộ y tế trong đơn vị; đồng thời niêm yết tại bản tin thông tin thuốc của đơn vị mình, nếu phát hiện có thuốc trên báo cáo ngay về Sở Y tế.

Thanh tra Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389, Cục Quản lý thị trường và các ngành chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm CEFIXIME 200 giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc CEFIXIME 200 giả.

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Công văn này đến các cơ sở có kinh doanh, sử dụng thuốc, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn mình quản lý. Xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

             Sở Y tế thông báo, đề nghị các địa phương phối hợp và yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược khẩn trương thực hiện.


Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345