tập huấn 1000 ngày vàng

Ngày 03/4/2023 bệnh viện Sản - Nhi tổ chức tấp huấn Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho cán bộ Trạm Y tế xã xùng 2 và vùng 3 thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Sau 3 ngày tập huấn, các học viên là cán bộ đang phụ trách công tác CSSSS&PCSDDTE nắm được: Tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1000 ngày vàng, Chăm sóc sinh dưỡng và sức khỏe bà mẹ thời kỳ mang thai và NCBSM, Dinh dưỡng cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Đây là chính sách hỗ trợ thuộc dự án 7 hỗ trợ cho các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

gày 03/4/2023 bệnh viện Sản - Nhi tổ chức tấp huấn Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho cán bộ Trạm Y tế xã xùng 2 và vùng 3 thuộc Trung tâm  Y tế huyện Yên Bình. Sau 3 ngày tập huấn, các học viên là cán bộ đang phụ trách công tác CSSSS&PCSDDTE nắm được: Tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1000 ngày vàng, Chăm sóc sinh dưỡng và sức khỏe bà mẹ thời kỳ mang thai và NCBSM, Dinh dưỡng cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Đây là chính sách hỗ trợ thuộc dự án 7 hỗ trợ cho các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345