THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái đang xây dựng kế hoạch lựa chọn mua chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi thuộc nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu uốc gia phát rrieenr KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 2023. 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái xây dựng các danh mục mua các vi chất (có phụ lục Danh mục kèm theo). Để căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện đề nghị các Công ty cung cấp báo giá của các hàng hóa trên

Thời gian dự kiến: Quý IV năm 2023

Thông tin tiếp nhận báo giá: Vũ Thị Minh Thùy  - Trưởng khoa Dược  - ĐT: 0917.178.520

Thông tin đính kèm

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345