THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 2023

Nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa và Nhi khoa; căn cứ cào việc xác định nhu cầu đào tạo liên tục, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức các khóa đào tạo liên tục năm 2023.

Nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực Sản - Phụ khoa và Nhi khoa; căn cứ cào việc xác định nhu cầu đào tạo liên tục, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức các khóa đào tạo liên tục năm 2023.

          Chúng tôi xin gửi kèm công văn này bản chi tiết về nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, dự kiến kinh phí đối với từng khóa học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.

file đính kèm 

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345