THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm, trang phục y tế  sử dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái (có phụ lục Danh mục kèm theo). Để căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện đề nghị các Công ty cung cấp báo giá của các hàng hóa trên

Thời gian: từ 08h00 đến 17h00 ngày   20/11/2023 

Thông tin tiếp nhận báo giá: Lê Tuyết Nhung - Phòng tổ chức hành chính

Thông tin đính kèm: 1 - 2 - 3

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345