THƯ CHÀO GIÁ

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm bổ sung Hóa chất tháng 7, và mua sắm gói đẻ sạch  sử dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái (có phụ lục Danh mục kèm theo). Để căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bệnh viện đề nghị các Công ty cung cấp báo giá của các hàng hóa trên

Thông tin tiếp nhận báo giá: Ngô Thị Cẩm Thủy  - Phó Khoa Dược _ KSNK

Mail: camthuybvsn@gmail.com  

(Theo mẫu báo giá kèm theo : Mua sắm bổ sung hóa chất tháng 7)

(Theo mẫu báo giá kèm theo : Mua sắm gói đẻ sạch)

Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345