Trẻ em sắp được cấp giấy khai sinh, thẻ BHYT chỉ trong 4 ngày làm việc

Theo dự thảo, thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" không quá 4 ngày làm việc.

Trễ hẹn phải xin lỗi người dân bằng văn bản

Văn phòng Chính phủ vừa dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, quy trình liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đối với việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo dự thảo, hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Đồng thời, dự thảo cũng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Theo dự thảo, thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" không quá 4 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh thì không quá 6 ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.


Đặc biệt, dự thảo cũng nêu rõ: "Trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi bằng văn bản và hẹn lại ngày trả kết quả. Trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi cho người dân".

Đồng thời, việc đồng bộ hồ sơ giữa các hệ thống được thực hiện chậm nhất không quá 10 phút ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. Cơ quan tiếp nhận thông tin, hồ sơ phải phản hồi trạng thái tiếp nhận trong thời gian không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin dữ liệu từ Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Trả kết quả giấy và điện tử

Đối với việc giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, sau khi hồ sơ đăng ký khai sinh điện tử được chuyển tới Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện các nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

Đối với giải quyết hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, sau khi bản điện tử Giấy khai sinh được cấp, Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển Bản điện tử Giấy khai sinh sang Phần mềm dịch vụ công liên thông để chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, tờ khai người dân đã kê khai) đến Hệ thống thông tin ngành BHXH để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đối với giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, khi bản điện tử Giấy khai sinh được cấp, Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển Bản điện tử Giấy khai sinh sang Phần mềm dịch vụ công liên thông để chuyển hồ sơ điện tử (bao gồm biểu mẫu, tờ khai người dân đã kê khai) đến Hệ thống thông tin quản lý cư trú để thực hiện đăng ký thường trú.

Về trả kết quả, dự thảo thiết kế phương pháp trả kết quả điện tử thì bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và thẻ BHYT được tự động gửi đến người thực hiện thủ tục hành chính tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Kết quả giải quyết bản giấy của Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và thẻ BHYT (nếu có) được các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chuyển đến Bộ phận Một cửa cấp xã (lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch) để trả cho người dân theo yêu cầu của người dân khi đăng ký trên Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Trường hợp nơi đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT không cùng trên địa bàn một huyện thì được trả tại Bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Chậm nhất trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải chuyển đển Bộ phận Một cửa cấp xã để trả cho người dân.

Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0827.335.345