NĂM 2022

BỆNH ÁN BÌNH CÁC KHOA NĂM 2022

SỐ LƯỢT BÌNH BỆNH ÁN CÁC KHOA ĐƯỢC BÌNH THEO THÁNG TRONG NĂM 2022

1. KHOA PHỤ

1.1. Tháng 9

1.2. Tháng 11

2. KHOA SẢN

2.1. Tháng 

2.2. Tháng 

3. KHOA NHI

3.1. Tháng 

4. KHOA NGOẠI NHI - LCK

4.1. Tháng 

5. KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

5.1. Tháng 

6. KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN

6.1. Tháng 


Share
0
+1
0
Tweet
0

Hotline tư vấn

 0827.335.345